Listing firmi

sa kojim su sklopljeni ugovori sa važnošću do opoziva
 1. Fond PIO RS, DOBOJ
 2. JZU bolnica za hroničnu psihijatriju, Modriča
 3. Opštinska uprava, Gradiška
 4. ZEJP “Elektro-Bijeljina”, Bijeljina
 5. RITE “Ugljevik”, Ugljevik
 6. Dom zdravlja, Bijeljina
 7. OŠ “Branislav Nušić”, Banja Luka
 8. Narodna skupština RS, Banja Luka
 9. Dom zdravlja, Modriča
 10. Sind. org. SHP “Celex”, Banja Luka
 11. JZU Specijalistička bolnica za psihijatriju, Sokolac
 12. Fond PIO RS, Bijeljina
 13. OŠ “Sveti Sava”, Doboj
 14. JZ “Dr Ljubomir Ćeranić”, Sokolac
 15. JPŠ “Šume Srpske”, Sokolac
 16. Sind. org. bolnice “Sv. Apostol Luka”, Doboj
 17. Sind. org. Policijske uprave, Doboj
 18. Sind. org. MUP RS, Banja Luka
 19. Sind. org. Organi uprave, Ugljevik
 20. Fond zdravstvenog osiguranja RS, Banja Luka
 21. Rudnik mrkog uglja, Đurđevik
 22. JZU Dom zdravlja, Pale
 23. JZU Dom zdravlja, Gradiška
 24. ŠG “Ribnik”, Ribnik
 25. Sindikat Skupštine opštine, Modriča
 26. JU SŠC “Nikola Tesla”, Brod
 27. Sind. Policijske uprave, Bijeljina
 28. Sindikat Gradske uprave, Doboj
 29. EFT rudnik i TE, Stanari
 30. Sind. Pošte Srpske, Banja Luka
 31. Dom zravlja, Derventa
 32. Centar za rehabilitaciju govora i slušanja, Banja Luka
 33. Sudska policija RS, Banja Luka
 34. Vodovod i kanalizacija, Bijeljina

0